Egyetemi hallgatóknak szóló programok

Iskolai egészségnevelő képzés

Hiszünk abban, hogy az egészséges életmód ismerete minden diák joga és, hogy az ez irányú nevelés kulcsfontosságú a jövő generációk számára.

Szakembereink orvostanhallgatókat képeznek arra, hogy prevenciós órákat tartsanak iskolákban.

Hiszünk abban, hogy a kortársoktatás rendkívül hatékony. Az orvostanhallgatók, akik közelebb állnak a diákok életkorához, képesek erős és pozitív kapcsolatot kialakítani velük, hatékonyabban formálják a diákok egészséges életmódhoz való viszonyát.

Az évente megrendezett képzésünkön az orvostanhallgatóknak lehetőséget nyújtunk különböző témákban képződni. Ezek a témák a következőek: egészséges életmód, szexuális nevelés, alapszintű újraélesztés és drogprevenció.

Többletelő orvosi est

Az alapítvány 2012 óta rendszeresen rendez Többletelő esteket, ahol az orvosi szakma legaktuálisabb témái, illetve a mindennapi feladatok kihívásai kerülnek terítékre, ilyenek például:

  • az orvos–beteg kapcsolat,
  • rossz hírek közlése,
  • burn-out,
  • etikai döntések
  • hit a gyógyításban
  • kivándorlás kérdése

Célcsoportunkat képezik az orvosok, orvostanhallgatók, egészségügyi szakdolgozók, segítő szakemberek.

A kezdeményezés azért hasznos, mert konkrét problémákat céloz meg, a célcsoport tagjait a folyamatos találkozások és együtt gondolkodások révén összehozza, egy olyan közösséggé formálja őket, ahol egymást kölcsönösen segítik és támogatják.